El passat mes d’octubre, el Consell Comarcal del Montsià va fer efectiva la contractació de cinc persones joves en pràctiques, beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.

Aquesta iniciativa respon a una preocupació social àmpliament compartida per la societat catalana: els elevats percentatges de joves aturats, tot i haver obtingut una titulació reglada que els habilita per accedir al mercat de treball.

Així doncs, d’una banda el programa s’adreça precisament a joves en situació d’atur que han finalitzat estudis superiors, i d’una altra persegueix l’objectiu que puguin millorar la seva ocupabilitat amb l’adquisició de les aptituds i les competències derivades de la pràctica laboral, per tal que sigui possible la seva incorporació al mercat laboral de manera estable i duradora en el temps.

En aquesta convocatòria han estat un total de cinc joves les que s’han incorporat a la plantilla i desenvoluparan les seves funcions en les àrees d’ensenyament, habitatge, joventut, dinamització econòmica i recepció del Consell Comarcal del Montsià.