Per accedir a un cicle de formació professional o d’arts plàstiques i disseny de grau mitjà cal formalitzar la sol·licitud de preinscripció encara que es cursin altres ensenyaments en el mateix centre. 

Només es pot formalitzar una sol·licitud, que s’ha de presentar al centre demanat en primer lloc, indicant-hi els centres, cicles o torns als quals es vol accedir.

Per poder cursar un cicle de grau mitjà cal complir els requisits acadèmics d’accés que estableix la normativa (consulteu la pestanya “Accés GM” de la pàgina enllaçada).

Per al curs 2020-2021 el període de preinscripció comença el dia 2 fins al 8 de juny de 2020. Tot el tràmit es podrà fer online, com a mesura de prevenció pel Coronavirus. 

Tràmits preinscripció a CFGM

Tràmits preinscripció a arts plàstiques i disseny (GM)