Els ensenyaments de batxillerat es cursen, generalment, entre els 16 i els 18 anys, però s’hi pot accedir a qualsevol edat, sempre que s’hagi obtingut el graduat en educació secundària obligatòria.

Per al curs 2020-2021 el període de preinscripció comença el dia 27 de maig fins al 3 de juny de 2020. Tot el tràmit es podrà fer online, com a mesura de prevenció pel Coronavirus. 

Recorda que només han de presentar la sol·licitud de preinscripció les persones que volen accedir al batxillerat de qualsevol modalitat en un centre diferent del que s’està cursant l’ESO, les persones que cursen o han cursat un cicle formatiu (encara que s’imparteixi en el mateix centre on s’està matriculat), les que volen accedir a la modalitat d’arts i les que provenen d’un institut que ja no imparteix el batxillerat.

Pots accedir als tràmits de preinscripció AQUÍ