Consulta el butlletí Va de Joves del mes de novembre aquí.