Des dels últims quatre anys, els professionals de l’Àrea de Joventut del Consell Comarcal del Montsià han treballat amb força per poder complir els objectius i reptes que es proposen per a respondre a les necessitats de la joventut de la comarca. I tant és així, que s’han atès 13.324 persones durant aquest quadrienni.

L’àmbit formatiu ha estat un dels més cotitzats. S’han dut a terme 64 cursos de temàtiques molt variades i d’interès dels joves, amb l’objectiu que aquests tinguin a l’abast una formació continuada que els ajudi i prepari en l’accés al món laboral. En total, 1.255 joves s’han format gràcies a l’àrea. Així mateix, cal destacar que 1.283 joves han estat assessorats des del servei que presta l’impulsor de Garantia Juvenil, a través del qual un de cada tres joves ha trobat feina.

D’altra banda, des de l’Oficina Jove s’ha fomentat el contacte amb els centres d’educació secundària, implementant tallers sobre temes de salut i de treball, de manera que s’ha arribat a 1.820 alumnes amb un total de 81 tallers.

Des dels serveis comarcals de joventut també s’incentiva la participació treballant amb plataformes virtuals com són la pàgina web i les xarxes socials, a través de les quals es difon tot tipus d’informació d’interès del jove, així com també s’organitzen concursos i trobades juvenils. L’objectiu és que la joventut no percebi tanta distància cap a l’administració. Un total de 59 joves han participat als concursos que s’han organitzat, i 30 persones van assistir a la I trobada juvenil del Montsià que va tenir lloc a Masdenverge.

Així mateix, el portal web www.montsiajove.org ha tingut un total de 151.700 lectors. Pel que fa les xarxes socials, Facebook és la gran triomfadora quant a seguidors, encara que Instagram és una plataforma en alça entre el jovent. Una altra via de comunicació han estat els butlletins mensuals, amb l’edició d’un total de 24.

De la mateixa manera, a nivell municipal es porten a terme polítiques de joventut pròpies i adaptades gràcies al desplegament del Contracte Programa del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Finalment, en matèria de polítiques d’igualtat s’ha instaurat el Servei d’Atenció Integral (SAI), el qual s’adreça a qualsevol persona que pateixi, hagi o estigui en risc de patir discriminació per orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere.  

 

 

Amposta, 25 de febrer de 2019

INFOGRAFIA JOVENTUT