Els Serveis Comarcals de la Joventut, l’Oficina Comarcal i l’Oficina Jove del Montsià, reprenen l’atenció al públic. Per donar compliment a les normes de seguretat i salut establertes en ocasió de la crisi sociosanitària de la Covid-19 les visites que es rebran seran, en tots els casos, prèvia sol·licitud.

Així, si necessiteu informació o assessorament cal trucar abans al Consell Comarcal del Montsià, 977 704 371 o enviar un correu electrònic a joventut@montsia.cat, ocupaciojuvenil@montsia.cat o treball.montsia@oficinajove.cat, i seguir les mesures de seguretat que s’indiquen.