El dia 30 de juliol s’ha publicat al DOGC la convocatòria que obre el termini per a sol·licitar l’Ajut extraordinari per al manteniment de l’ocupació en microempreses i persones treballadores autònomes.

L’objecte de l’ajut és el manteniment de l’ocupació en microempreses i persones treballadores autònomes que tinguin fins a 10 persones treballadores a la seva plantilla que hagin vist suspesa la seva activitat per raó de la declaració de l’estat d’alarma.  Els beneficiaris hauran de garantir el manteniment del 100% de la plantilla que tenien en el moment en què es va declarar l’estat d’alarma i, com a mínim, durant els dotze mesos següents a l’atorgament de l’ajut. 

L’import de la subvenció és un mòdul econòmic de 4.369,05 euros per persona treballadora de plantilla, per un màxim de tres unitats de mòdul (màxim 3 treballadors/es)

El termini de presentació de sol·licituds s’inicia el dia 31 de juliol de 2020 fins el 30 de setembre de 2020, ambdós inclosos i el procediment de concessió d’aquests ajuts és el de concurrència no competitiva, és a dir, les sol·licituds s’instruiran per ordre de presentació i fins a l’exhauriment del pressupost. 

Sol·licita l’ajut AQUÍ 

Amplia informació AQUÍ

DSOC_Info_Mesures_v18_M3