Pretenen incentivar l’estada de joves universitaris en pràctiques remunerades a les empreses situades en municipis rurals, per tal de promoure la competitivitat empresarial, així com el retorn i l’establiment d’aquests joves a les zones rurals. Els Ajuts Odisseu estan impulsats per la Direcció General de Joventut i la Secretaria d’Universitats i Recerca, amb el suport de les entitats promotores del projecte.

Dirigits a:
Candidats: estudiants universitaris matriculats en les universitats catalanes i especialment aquells originaris dels territoris rurals o bé amb ganes d’instal·lar-s’hi.

Durada: mínim 300 hores durant el curs acadèmic (fins el 15 de setembre).

On: pràctiques universitàries en empreses i institucions situades en municipis rurals.

Ajut a l’estudi: mínim 5€ bruts per hora de pràctiques, del qual un mínim de 2,5€/hora serà cofinançat per part de l’empresa.

Per a més informació consulta:
Els requisits de participació
Les instruccions per presentar candidatura
Ofertes de pràctiques disponibles
– Les bases reguladores

O posa’t en contacte a través del correu practicum@odisseujove.cat o bé trucant al 973 481 644.
També podeu informar-vos contactant amb els responsables de pràctiques de la vostra universitat (enllaç arxiu responsables).

Coneixes l’eina «Retorna» del projecte ODISSEU? És l’eina que connecta joves professionals i empresaris per potenciar el creixement econòmic. Una plataforma per promocionar i fer visibles els joves que volen treballar a les comarques rurals. I alhora serveix d’enllaç per a que les empreses que ofereixen llocs de treball en aquestes comarques trobin perfils professionals que encaixin amb les seves necessitats.

El projecte ODISSEU pretén incentivar i facilitar el retorn de joves al medi rural a partir de la creació d’un programa que faciliti la seva inserció laboral i que promogui el compromís social dels joves amb el seu territori rural d’origen.

Font: www.odisseujove.cat