Arran de l’afectació que ha suposat per a entitats i empreses organitzadores d’activitats d’educació en el lleure la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, s’ha creat una prestació extraordinària amb l’objectiu de minimitzar l’impacte econòmic de l’adequació d’aquestes activitats als requisits de prevenció, protecció i higiene establerts per les autoritats sanitàries.  L’import màxim que es destina a aquest ajut és d’un milió d’euros.

Les entitats sense ànim de lucre i empreses beneficiàries han de complir els següents requisits específics (a més dels genèrics establerts a la convocatòria

  1. Han d’organitzar, almenys, una activitat de lleure educatiu inclosa en el Decret 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d’educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys, entre el 22 de juny i el 13 de setembre del 2020. S’exclouen les activitats consistents en casals esportius, estades o campus esportius i rutes esportives.
  2. L’activitat o activitats d’educació en el lleure objecte de l’ajut han de complir les mesures de prevenció, protecció i higiene establertes per les autoritats sanitàries corresponents en relació amb la Covid-19.
  3. L’activitat o activitats d’educació en el lleure objecte de l’ajut han de complir amb el que disposa el Decret 267/2016, de 5 de juliol, i en particular, amb el règim de notificació que s’hi estableix.
  4. No han d’estar aplicant un Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació en alguna activitat vinculada a les activitats de lleure educatiu de l’estiu de l’any 2020.

S’estableixen dues línies d’ajuts:

  • Línia A. Ajut per a despeses d’inversió.  (amb un import màxim per ajut de 100.000 euros) Es considera despesa d’inversió la compra de materials per a l’adaptació de les infraestructures d’allotjament, àpat i pernoctació amb l’objectiu de garantir les mesures sanitàries necessàries i pertinents (article 22.1 del Decret llei 21/2020, de 2 de juny, de mesures urgents de caràcter econòmic, social i cultural).
  • Línia B. Ajut per a despeses corrents.  (amb un import màxim per ajut de 900.000 euros) Es consideren despeses corrents el lloguer de materials per a l’adaptació de les infraestructures d’allotjament, àpat i pernoctació amb l’objectiu de garantir les mesures sanitàries necessàries i pertinents; l’adquisició de material de protecció individual pels treballadors i els infants i adolescents participants, material d’higiene i de control sanitari, tant personal (mascaretes, mocadors de paper, etc.) com col·lectiu (termòmetres frontals, gel hidroalcohòlic; productes desinfectants, papereres de pedal, dispensadors de tovalloles d’un sol ús, etc.); i l’adequació i adquisició de material pedagògic, lúdic, esportiu, de papereria, necessari per complir les mesures establertes per les autoritats sanitàries competents (article 22 del Decret llei 21/2020, de 2 de juny, de mesures urgents de caràcter econòmic, social i cultural).

Termini per presentar les sol·licituds: del 4 al 24 d’agost de 2020.

Amplia la informació i accedeix al tràmit de sol·licitud AQUÍ