Les drogues, la sexualitat, l’addicció a les pantalles, l’assetjament escolar, l’alimentació i la pràctica esportiva han estat els temes sobre els quals s’han enquestat els joves de la comarca, majoritàriament estudiants de secundària, en el marc dels tallers realitzats a diferents centres educatius, pels serveis comarcals de Joventut i l’Oficina Jove del Montsià.
La majoria d’aquests joves creu que les drogues més consumides són l’alcohol (58,2%) i el tabac (53,3%), totes dues àmpliament acceptades per la societat. De fet, un 30% dels enquestats ha reconegut que beu alcohol en caps de setmana o en festes, la qual cosa reforça la normalització del consum d’aquesta substància. Pel que respecta a les drogues considerades més dures, un 16,7% creu que el cànnabis és la droga més consumida, mentre que només un 7,5% creu que ho és la cocaïna.
Respecte a la sexualitat, la majoria dels joves enquestats utilitzen o creuen que utilitzaran preferentment el preservatiu masculí. En canvi, els mètodes anticonceptius femenins, com el preservatiu femení (20%) i la píndola (18%), són minoritaris. Només un 11% declara que utilitza o creu que utilitzarà altres mètodes de protecció. Tot i aquestes xifres, continua sent preocupant que un 15% dels joves declarin que no utilitzen cap sistema de protecció, fet que posa de manifest que no són conscients dels riscos que comporten aquestes pràctiques. De fet, un 60% dels joves coneixen de primera mà algun cas d’embaràs no desitjat entre els joves.
L’assetjament escolar és una qüestió sobre la qual també es pregunta als joves. En aquest cas, un 28% dels enquestats reconeixen que coneixen algun cas puntual, un 15% diuen que veuen aquestes situacions discriminatòries habitualment i un 4% que han estat víctimes d’assetjament. En canvi, un 33% manifesten que no estan assabentats que es discrimini o s’assetgi altres alumnes per la seva condició sexual.
En temes com l’alimentació i l’esport, una bona notícia és que un 72% dels joves cuiden la seva alimentació. Les dietes alimentàries es fan per motius de salut i pràctica esportiva, així que reben assessorament professional. Encara que un 38% dels enquestats fan una dieta alimentària per l’aspecte físic i quasi la majoria pel seu compte.
L’ús d’Internet és generalitzat, un 94% tenen un perfil a les xarxes. Les dades significatives són que un 20% l’utilitzen més de tres hores i un 32% estan quasi sempre connectats. Unes dades que poden ser preocupants, sobretot si aquest temps els treu hores d’estudi o d’altres activitats. Per això, és convenient la conscienciació sobre el temps d’ús o un control del temps per part dels educadors.
I, per acabar, es pregunta si saben a qui o a quins serveis poden anar, en el cas que necessitin informació en diferents àmbits. Un 57% saben on poden aconseguir informació sobre hàbits saludables, 59% assetjament escolar, 45% sexualitat, 40% violència de gènere, 40% drogues i un 32% col•lectiu LGTBI.
Aquesta enquesta ens apropa a la realitat juvenil dels joves participants i forma part de les diferents activitats que es duen a terme a l’Oficina Jove del Montsià, per respondre a les necessitats d’informació i assessorament comarcal, en les quals el propòsit és afavorir l’emancipació i el projecte vital d’aquest col•lectiu.

 

 

Per a més informació:

Oficina Jove del Montsià
salut.montsia@oficinajove.cat   
Ctra. Simpàtica 6                                 
43870-AMPOSTA

Tel. 977 707500

www.oficinajove.cat/montsia