En el marc del Dia Mundial sense Alcohol es fan campanyes i activitats de conscienciació perquè el consum abusiu d’aquesta substància comença ben aviat entre els més joves. La acceptació i normalització del consum de l’alcohol fan que no hi hagi una percepció real dels seus riscos, tant a curt com a llarg termini.La informació objectiva sobre quins són els seus efectes en la salut, és essencial perquè coneguin quines poden ser les conseqüències i facin un consum més responsable.

Aquest any en el marc de la setmana de sensibilització sobre els riscos del consum de l’alcohol es van fer tallers a l’Institut Els Alfacs de La Ràpita. En aquest sentit, des del centre al voltant de la castanyada sempre es fan accions, perquè és una festa popular en què els joves surten de festa i es considera prioritari treballar continguts que promoguin la prevenció del consum abusiu de l’alcohol. 

Més informació: http://bit.ly/2ODLvT2