En el primer trimestre d’aquest any, els indicadors laborals de les persones joves a Catalunya mostren una millora significativa. La taxa d’ocupació dels joves de 16 a 29 anys ha augmentat al 51%, amb una reducció de l’atur al 16,3% i una baixada de l’atur de llarga durada al 3,1%.

Tot i això, la taxa d’emancipació juvenil ha disminuït al 17,9%, situant-se per segon trimestre consecutiu per sota del 19%. Aquests resultats es deriven de l’informe trimestral de l’Observatori Català de la Joventut, basat en dades de l’Enquesta de Població Activa (EPA) i generades per l’Idescat. 

Per a més detalls, es pot consultar al web E-Joventut.