Project Description

Tens un habitatge buit? O en canvi vols llogar-ne un? A la comarca disposes d’una xarxa de mediació per al lloguer social. No saps de què tracta?

La Borsa d’Habitatge s’encarrega d’obtenir habitatges que estiguin buits i arrendar-los a persones amb necessitats d’habitatge a un preu adequat i equilibrat a les seves possibilitats.

Per una banda, hi ha una presa de consciència dels propietaris de la importància de donar un servei públic mitjançant la posada a disposició dels seus habitatges, participant així en una millora de la societat, i per l’altra, s’aporta seguretat i professionalitat per mitjà de la gestió de la Borsa i dels serveis facilitats tan a nivell burocràtic, econòmic i informatiu. No podem deixar d’anomenar el paper important de les mediacions, que es duen a terme per part dels tècnics de la Borsa, entre arrendadors i arrendataris, interaccions que tenen lloc per fomentar el benestar de les parts i que es posen en funcionament quan hi ha alguna necessitat o conflicte per part d’una de les parts.

El preu del lloguer d’aquests habitatges està per sota del preu de mercat, sempre adaptat a les possibilitats de cada llogater/a. Molts d’aquests a més, són perceptors d’ajuts per al lloguer, ja siguin de renda bàsica d’emancipació, de prestacions per al pagament del lloguer o d’ajuts implícits. Això garanteix la inclusió d’aquestes persones i famílies en la societat.