Project Description

Es tracta d’un servei on s’ofereix assessorament hipotecari.

Ofideute és un servei d’informació i assessorament adreçat a les famílies amb dificultats per atendre el pagament dels préstecs hipotecaris i que es troben, per aquesta causa, en risc de perdre el seu habitatge principal.

Informa les famílies sobre les conseqüències dels impagaments de les quotes hipotecàries i les responsabilitats davant d’un possible inici de procediment judicial d’execució hipotecària.

Intercedeix per la família amb dificultats de pagament davant l’entitat financera creditora per tal de renegociar un nou acord pel retorn del préstec hipotecari que faci viable el pagament i li permeti seguir residint en l’habitatge, o la resolució no onerosa del contracte.

No cal haver desatès quotes del préstec hipotecari de l’habitatge principal per sol·licitar l’assessorament. Hi pot haver la previsió de no poder atendre-les.

Cal haver negociat prèviament amb l’entitat financera.