Atencions dels serveis comarcals de la Joventut del Montsià 2023

 

Els serveis comarcals de Joventut del Montsià durant l’exercici 2023 s’han atès un total de 4.842 persones joves del territori i hem respost més de 5600 consultes.

Els serveis comarcals de Joventut atenen principalment totes les inquietuds de la població jove del Montsià relacionades en qualsevol dels àmbits que intervenen en el camí cap a la seva emancipació: treball, formació, salut, habitatge, etc. Aquests serveis integren l’Oficina Comarcal de la Joventut i també l’Oficina Jove del Montsià, equipaments aquests amb seu a Amposta, però amb competències d’abast comarcal.

De les 5.620 consultes ateses durant l’any 2023, s’observa que la majoria de les persones usuàries tenien entre 21 i 25 anys, representant un 44,53 % del total, davant del 30,61% de joves de 26 a 29 anys i el 18,77% de 16 a 20 anys. Quant al gènere, s’observa que les dones utilitzen més el servei que els homes, en concret un 57,64% de les consultes ateses són de noies, enfront del 42,36% restant que és de nois.

Quant a l’origen de les persones ateses, la majoria d’aquestes, en concret un 34,96% eren d’Amposta, seguits de la joventut de la Ràpita amb un 23,89% i d’Alcanar amb un 13,05% i 11,08% d’Ulldecona. Una altra dada a destacar seria l’ocupació de les persones usuàries. En aquest sentit, s’observa que més de la meitat de les consultes rebudes ho són de persones que estant en recerca de feina (48,39%) davant d’un 20,18% d’atencions a joves estudiants i un 10,20% a joves que treballen.

Les atencions telemàtiques segueixen sent el canal d’atenció majoritari dels serveis, representant algo menys del 70% front al 30% d’atencions presencials. el canal telemàtic més emprat segueix sent el correu electrònic, ja que segons les estadístiques, aquestes suposen un 54,07% les consultes i atencions. L’explicació d’aquest fet és que aquest mitjà s’empra sobretot per a les consultes en matèria d’orientació laboral i per l’enviament dels butlletins informatius. En efecte, les persones usuàries que així ho sol·liciten reben cada més el butlletí Va de joves, amb notícies rellevants per a la joventut del Montsià. D’igual manera, les persones inscrites a la borsa de treball jove Montsià, reben setmanalment via correu electrònic, un butlletí amb les ofertes de treball del territori més rellevants d’aquella setmana.

11/01/2024|