Project Description

Curs d’interpretació del dibuix infantil (formació en línia 12 h)

Descripció

L’objectiu del curs és oferir suport, eines i recursos als participants perquè puguin donar resposta a les necessitats que requereixen una atenció especial per millorar-les. 

La formació es duu a terme des d’un sistema flexible que s’ajusta a les necessitats formatives dels participants (coneixements previs, objectius d’aprenentatge, interessos o d’altres d’específics) amb la possibilitat de crear itineraris propis, facilitant la comunicació constant. El disseny pedagògic permet garantir l’assoliment dels objectius plantejats a partir de la planificació de les activitats a realitzar, l’ús dels recursos i materials, i també una proposta d’avaluació continuada i integrada en el mateix procés d’aprenentatge.

 Objectius

 • Conèixer el dibuix a través de les seves diferents teories analitzant els valors que té el dibuix i la seva relació amb les  diferents àrees de desenvolupament.
 • Valorar el dibuix com a eina per observar l’evolució de la intel·ligència del nen identificant les seves etapes i coneixent els continguts del dibuix abans i desprès dels 5 anys.

Continguts

 Mòdul 1: Història i característiques del dibuix infantil.

 • Introducció.
 • Història del dibuix infantil.
 • Característiques del dibuix infantil.
 • Temàtiques de preferència.
 • Funció del dibuix.

Mòdul 2: Etapes i observació del dibuix infantil.

 • Etapes del dibuix infantil.
 • Pautes d’observació.
 • Sobre la valoració dels dibuixos infantils.

Mòdul 3: Elements per a la interpretació del dibuix infantil.

 • Aspectes generals d’interpretació.
 • Interpretació d’elements concrets: línia, traç, ubicació a l’espai, ombra o
  esborrat.
 • Psicologia del color.
 • Senyals d’alerta.

Mòdul 4: La figura humana.

 • Evolució del dibuix de la figura humana.
 • Breu recorregut per les proves projectives de la figura humana.
 • Test del Dibuix de la Figura Humana de Koppitz.

Persones destinatàries

S’adreça a totes aquelles persones que treballen amb infants i joves i a aquelles que vulguin adquirir coneixements sobre la temàtica (famílies….).

 Reconeixement i acreditació de la formació

La formació té una certificació pròpia de l’entitat formadora. A més a més, totes aquelles persones que siguin docents i que estiguin en actiu, la titulació està reconeguda pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya a través de l’ICE URV.

Metodologia

Aula virtual. El docent combina les explicacions del continguts de l’acció amb la realització d’activitats pràctiques per part de l’alumne.

En tot moment es pretén que els coneixements que es transmetin i els aspectes que es treballin resultin significatius per a l’alumnat.

Avaluació

S’avalua el grau de participació, implicació pel treball ben fet i les responsabilitats que se’n deriven del treball.

Durada i lloc

L’acció formativa en línia té una durada de 12 hores.
Dates

4, 11 i 18 de maig de 2024 

Preu i bonificacions

 • Preu del curs entre 11 i 20 hores: 30,00 €
 • Família monoparental o nombrosa*: 27,00 €
 • Discapacitat igual o superior al 33%*: 27,00 €
 • Situació d’atur de 6 mesos o més*: 25,00 € (El document per acreditar-ho es treure’s un certificat des de l’enllaç següent: aquí

* S’haurà d’acreditar documentalment en cada cas.

*Les bonificacions no són acumulables.

Baixes i devolucions

Les baixes comunicades 15 dies abans de l’inici de la formació, sempre que es demostri que són degudes a una causa justificada, tindran el reintegrament del 50% de l’import abonat. La comunicació s’haurà de formalitzar mitjançant sol·licitud, la qual es podrà presentar telemàticament a través de la seu electrònica del Consell Comarcal del Montsià juntament amb la documentació justificativa. 

L’alumne no tindrà dret al reintegrament de l’import del curs quan aquesta baixa sigui comunicada en un termini inferior a 15 dies abans de l’inici de la formació.

Horari

Dissabtes de les 9.30 fins a les 13 .30 hores

Contacta’ns per telèfon o correu electrònic

joventut@montsia.cat  – 977 704 371 

Preinscripció

 • Si t’interessa aquesta formació, ja et pots fer la preinscripció a l’enllaç següent per rebre informació sobre l’obertura de la matrícula. La preinscripció no implica reserva de plaça. 
MATRICULA’T
MATRÍCULA TANCADA