Project Description


Informació

La Guia de bonificacions/reduccions recull tota la normativa vigent en matèria d’incentius a la contractació.

Orientada a satisfer la demanda d’informació per part dels usuaris i els diferents agents que operen al nostre mercat de treball, ofereix la informació estructurada per modalitat de contracte, col·lectiu al qual pertanyi el treballador i tipus d’empresa.

Descarrega la guia de les bonificacions/reduccions a la contractació laboral aquí.