Project Description

Vetllador/a escolar (formació en línia, 40 hores)

Inscripcions obertes fins a exhaurir les places

 Descripció

Anem cap a un model d’escola inclusiva que focalitza l’atenció, es coordina i treballa per assolir que el nivell d’aprenentatge del grup classe s’assoleixi de forma equitativa. En aquest sentit, si el teu futur professional comparteix aquesta essència, forma’t com a vetllador/a escolar.  Amb aquest curs obtindràs els recursos i les eines adients per donar suport a la inclusió dels infants amb necessitats educatives especials i millorar la qualitat de la seva educació.

El curs combina la fonamentació teòrica com a marc referencial necessari per l’assoliment dels continguts i la posada en pràctica d’exercicis i dinàmiques per adquirir les habilitats i destreses requerides. En tot moment es pretén que els coneixements que es transmetin i els aspectes que es treballin resultin significatius per a l’alumnat.

 Objectius

 • Oferir una visió de la realitat d’un vetllador/a.
 • Potenciar la formació en aquest tipus d’educació.
 • Conscienciar als destinataris de la tasca real d’un vetllador/a escolar.

Continguts

 • Introducció a les necessitats educatives especials.
 • Discapacitat psíquica.
 • Discapacitat física.
 • Trastorns de conducta.
 • Funcions d’un vetllador.
 • Equip interdisciplinari.
 • Llenguatges expressius.
 • Intervenció i tractament.

Persones destinatàries

A partir de 18 anys. Si es compleixin dins d’aquesta anualitat també es pot realitzar la formació.

S’adreça a totes aquelles persones que treballen amb infants i joves i a aquelles que vulguin adquirir coneixements sobre la temàtica (monitors/es de lleure, de menjador, personal de suport i altres educadors de l’àmbit escolar i de l’educació especial).

 Reconeixement i acreditació de la formació

La formació té una certificació pròpia de l’entitat formadora. A més a més, totes aquelles persones que siguin docents i que estiguin en actiu, la titulació està reconeguda pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, a través de l’ICE.

Requisits

Disposar d’un ordinador i connexió a Internet.

Avaluació

S’avalua el grau de participació, implicació pel treball ben fet i les responsabilitats que se’n deriven del treball. 

Durada i lloc

La formació té una durada de 40 hores, les qual es combinen en format en línia 16 hores (connexió sincrònica) i d’aula virtual 24 hores (connexió asincrònica).  

Dates

19 i 26 de febrer i 5 i 12 març de 2022

A partir del 12 de març que és quan finalitzen les sessions en línia, disposaràs d’un mes (fins el 12 d’abril) per poder realitzar les activitats proposades en l’aula virtual.

Horari

Dissabtes: de les 10 a les 12 hores i de les 15 a les 17 hores (format en línia – connexió sincrònica)

Preu i bonificacions

 • Preu del curs entre 31 fins a 50 hores: 80,00 €
 • Família monoparental o nombrosa*: 72,00 €
 • Discapacitat igual o superior al 33%*: 72,00 €
 • Situació d’atur de 6 mesos o més*: 68,00 € (El document per acreditar-ho es treure’s un certificat des de l’enllaç següent: aquí

* S’haurà d’acreditar documentalment en cada cas.

*Les bonificacions no són acumulables.

Baixes i devolucions

Les baixes comunicades 15 dies abans de l’inici de la formació, sempre que es demostri que són degudes a una causa justificada, tindran el reintegrament del 50% de l’import abonat. La comunicació s’haurà de formalitzar mitjançant sol·licitud, la qual es podrà presentar telemàticament a través de la seu electrònica del Consell Comarcal del Montsià juntament amb la documentació justificativa. 

L’alumne no tindrà dret al reintegrament de l’import del curs quan aquesta baixa sigui comunicada en un termini inferior a 15 dies abans de l’inici de la formació.

MATRICULA’T