Project Description

Una vegada t’has decidit a emprendre, què?

Et pots adreçar als Punts Inicia que hi ha al territori:

  • Ajuntament d’Amposta: Imma Escrivà Pons

  • Ajuntament de Santa Bàrbara: Eduard Roldan Ventura

  • Ajuntament d’Ulldecona: Marisin o Agus

  • Consell Comarcal del Montsià (resta dels municipis): Agustí Ferreres

Abans però contesta el següent qüestionari sobre les característiques empresarials personals CEP

On cercar recursos per fer-la realitat?

Actualment es fa difícil trobar fonts de finançament i els recursos són escassos,  però són múltiples les fòrmules que hi ha per obtindre’l  i tirar endavant el teu somni. Aquestes són:  els fons públics, les inversions privades i la financiació bancària.

Fons públics

Des de les diferents administracions com la Generaliat o l’Estat es faciliten diferents línies de crèdit per a emprenedors així com també un conjunt d’avantages fiscals per facilitar l’emprenedoria entre el sector més jove. O la coneguda «tarifa plana» de 50€ mensuals en les cotitzacions a la Seguretat Social durant els sis primers mesos i una reducció del 30% a partir del 7è mes per a homes que no superin 30 anys, i en el cas de les dones 35.

A continuació hi ha un recull d’algunes institucions o ens públics on pots accedir per tal de finançar la teva idea de negoci:

Crèdits participatius semblants a una ampliació de capital.

  • Societats de Garantia Recíproca – Avalis

  • Comissió Europea – Programa LEADER

Inversions privades

Bussines Angels

Són els «àngels dels negocis», inversors de capital anònims. Aquests poden ser empresaris, directius d’empresa, estalviadors o emprenedors d’èxit contrastat, solvents econòmicament. Busquen nous projectes d’inversió de diversa naturalesa per treure rendibilitat al seu capital.

Els businness angels solen ser persones de certa edat però amb un vagatge professional molt ampli, la qual cosa coneixen molt bé els sectors del mercat on han treballat. No obstant inverteixen en projectes d’altres sectors econòmics per diversificar la cartera d’inversions i així obtindre una major rentabilitat.  Hi ha un estudi que prova que la inversió d’aquests es duplica als 3-4 anys en finalitzar el termini pactat. El finançament no sol superar el 50% del preu estimat del projecte i el capital aportat fluctua entre els 30.000 i els 250.000€.

A continuación presentem 3 associacions de Business Angels:

Capital risc

Crowfunding o micromecenatge

Són diverses les maneres d’anomenar aquesta nova estratègia de finançament que ha esdevingut un fenòmen social, però s’entén com a microfinanciació col•lectiva o finançament social. Com els projectes que requereixen finançament són de diversa naturalesa, existeixen varies plataformes depenent d’aquesta. És a dir per a projectes culturals Verkami, per a negocis, projectes d’innovació, culturals o socials Crowdthinking i Lánzanos per a tot tipus de projectes musicals, deportius, solidaris, científics, events, etc. N’hi ha més però només fem menció a aquestes tres plataformes.

Financiació bancària

És el finançament clàssic però s’ha de tindre en compte que varies línies de crèdits o microcrèdits dels fons públics s’otorguen per aquesta via.

Coneixes les xarxes socials d’emprenedoria que tens a l’abast?

Són diverses les possibilitats que ofereix la xarxa per començar amb la teva idea de negoci.

Abans d’emprendre has pensat en quines situacions et pots trobar? Quins obstacles es poden presentar? Ets conscient del que pot representar el teu dia a dia com a neòfit en aquesta matèria?

Poden ser diversos els entrebancs, situacions incòmodes, incidents, dificultats … les que et pots trobar sobretot durant les primeres passes com a emprenedor. Aquestes s’han de detectar el més aviat possible, abans però predir-les, i tenir clar com s’ha d’actuar per tal de minimitzar els seus efectes i amb immediatesa. Per fer-te una lleugera idea del que pot representar ser emprenedor et recomanem els següents dos jocs:

My business games
Crea i gestiona la teva pròpia empresa amb el joc que posa a prova les teves aptituds i competències emprenedores. Competeix amb altres usuaris i supera els principals reptes i desafiaments plantejats. Posa’t en la pell d’un emprenedor i coneix les principals característiques i els aspectes que cal considerar quan crees una empresa.

SIMULA
Per tal de conèixer aspectes crítics de la creació i gestió d’un projecte empresarial. Es presenta tres sectors (Restauració, Comerç i Confecció Tèxtil). Reprodueix situacions habituals a què s’han d’enfrontar emprenedors i empresaris en el seu dia a dia amb l’objectiu de contribuir a l’assoliment d’una millor gestió dels seus negocis.