Project Description

Intervenció educativa amb infants amb trastorns de l’espectre autista. Desenvolupament i escolarització (formació en línia)

 Objectius d’Aprenentatge

 • Introduir als professionals de l’educació en els principals elements derivats de l’espectre autista per a la seva consideració a l’aula.
 • Saber identificar un infant amb autisme i saber com tractar-lo. -Aprendre a orientar als familiars amb un infant amb autisme.
 • Conèixer la varietat de recursos i tècniques per el seu tractament i el seu procés educatius.

Continguts

Mòdul 1: El trastorn de l’espectre autista i les seves característiques.

 • Què és el Trastorn de l’Espectre Autista.
 • Història.
 • Causes.
 • Nivells de gravetat.
 • Característiques dels infants amb trastorn de l’espectre Autista. 
 • Models explicatius.

Mòdul 2: Desenvolupament evolutiu del Trastorn de l’Espectre Autista. 

 • El Trastorn de l’Espectre Autista al llarg del cicle vital.
 • Etapa infantil.
 • Etapa adolescent. 
 • Etapa adulta.
 • La vellesa.

Mòdul 3:

 • Detecció i diagnòstic.
 • Detecció. 
 • Diagnòstic. 
 • Trastorns associats.

Mòdul 4: Escolarització i necessitats educatives. 

 • L’escola inclusiva. 
 • Modalitats d’escolarització. 
 • Pla individualitzat. 
 • Orientacions educatives en el procés d’aprenentatge d’un infant amb TEA.

Mòdul 5: Intervenció i tractament. 

 • Orientacions generals. 
 • Estructuració de l’entorn i el temps. 
 • L’autonomia i els hàbits. 
 • Àrea acadèmica. 
 • L’àrea de la comunicació. 
 • L’àrea de la interacció social. 
 • L’àrea emocional.
 • Les alteracions conductuals.

 Reconeixement i acreditació de la formació

La formació té una certificació pròpia de l’entitat formadora. A més a més, totes aquelles persones que siguin mestres o professors i que estiguin en actiu, la titulació està reconeguda pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Requisits

La formació està destinada a persones que vulguin treballar en l’àmbit escolar i de la discapacitat.

Metodologia

El curs combina la fonamentació teòrica com a marc referencial necessari per l’assoliment dels continguts i la posada en pràctica d’exercicis  i/o dinàmiques per adquirir les habilitats i destreses requerides.

En tot moment es pretén que els coneixements que es transmetin i els aspectes que es treballin resultin significatius per a l’alumnat i per això es tindrà en compte el seu ritme d’aprenentatge.

Lloc

La formació és en modalitat virtual i estarà reconduïda en 2 sessions de 5 hores. 

 Horari

Els dies 7 i 8 de novembre de 2020, de les 9 fins a les 14 hores.

Preu  

33,28 €

Fes la teva pre-inscripció!