Project Description

Aquesta subvenció està pendent de la publicació de la convocatòria de 2017.

*|MC:SUBJECT|*
Subvencions per tal de facilitar la inserció laboral dels joves menors de 30 anys inscrits a la Garantia Juvenil

A qui va dirigit?

En poden ser beneficiàries les persones treballadores autònomes que portin a terme activitat econòmica ique contractin una persona que prèviament s'hagi inscrit al registre telemàtic del programa de Garantia Juvenil, amb qualsevol tipus de contracte laboral d'una durada mínima de 6 mesos.

Import

L'import màxim de la subvenció és el corresponent al salari mínim interprofessional establert per l'any 2015 per un període màxim de 12 mesos i mínim de 6 mesos. Per calcular l'import de la subvenció es tindrà en compte únicament el nombre de mesos complets d'alta a la Seguretat Social, i el percentatge de la jornada de treball, que suposarà una reducció de la subvenció quan la jornada efectiva sigui inferior al 100%. Segons la taula següent:
Descarrega't la sol·licitud AQUÍ
La tramitació de les sol·licituds és a l'Oficina de Gestió Empresarial o als Serveis Territorials d'Empresa i Coneixement de les Terres de l'Ebre.