Project Description

Programes de Formació i Inserció

Poden accedir a aquest programa de formació i inserció (PFI) els joves no ocupats que compleixin com a mínim 16 anys d’edat i com a màxim 21 en l’any d’inici del programa i que no hagin obtingut el graduat en ESO.

Els tràmits són:

  • per cursar un programa de formació i inserció organitzat pel Departament d’Educació (PTT, FIAP i PIP en institut) cal fer la preinscripció i matrícula segons les directrius d’aquest Departament.
  • per cursar un programa de formació i inserció (PFI) organitzat per centres docents privats o establiments, cal informar-se’n en el mateix centre o establiment.

Escull el PFI

Activitats aqüícoles
Arts gràfiques i serigrafia
Construcció
Cuina i serveis de restauració
Inst. elèctriques, d’aigua i gas
Mant. d’embarcacions d’esbarjo
Mant. d’equips informàtics
Mecànica i electricitat
Perruqueria i estètica
Vendes, oficina i at. al públic