Project Description

Tenen accés:

  • Estudiants amb PAU i assimilats (titulacions equivalents de plans educatius anteriors).
  • Estudiants amb el títol de tècnic superior i assimilats.
  • Estudiants amb titulació universitària i assimilats.
  • Estudiants amb la prova d’accés per a més grans de 25 anys.
  • Estudiants amb l’accés per a més grans de 40 anys.
  • Estudiants amb la prova d’accés per a més grans de 45 anys.
  • Estudiants de sistemes educatius estrangers (més informació).