Project Description

L’Àrea de Joventut del Consell Comarcal del Montsià és la responsable del tractament de les dades facilitades. Les teves dades personals seran utilitzades amb la finalitat de rebre informació útil i necessària durant el teu procés d’emancipació. En concret s’utilitzaran perquè puguis rebre informació sobre els cursos, activitats, ajudes públiques i subvencions, notícies d’interès juvenil i programes per a la joventut que s’organitzen directament (o bé en les que es treballa com a col·laboradors) des de la Xarxa Montsià Jove, que engloba l’Oficina Comarcal de la Joventut, els Punts d’Informació Juvenil dels municipis de la comarca i l’Oficina Jove del Montsià (serveis de treball i salut).

Les dades facilitades, un cop finalitzat el motiu que n’ha originat la recollida, seran eliminades. En tot moment pots donar-te de baixa del servei indicant aquest voluntat, amb un correu electrònic a: joventut@montsia.cat o personalment al Consell Comarcal del Montsià, Àrea de Joventut, plaça Lluís Companys, s/n, 43870 Amposta.

Així mateix, t’informem que les dades ni se cediran ni es transferiran, només podran ser utilitzades amb les finalitats anteriorment enumerades i per les entitats anteriorment referenciades. Pots exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i limitació al tractament d’acord amb la legislació vigent a través del correu electrònic joventut@montsià.cat o presencialment al Consell Comarcal del Montsià, Àrea de Joventut.

D’altra banda et fem saber que utilitzem, per a la recollida de dades, les eines Google Drive i Zoho.