Project Description

Curs de lectoescriptura Montessori

 Descripció

Es proposa un curs que combina tant la teoria com la pràctica amb materials físics. Després de l’explicació teòrica l’alumnat experimentarà amb els materials i practicarà l’aprenentatge. 

 Objectius

 • Oferir els recursos teòrics i pràctics per a l’adaptació de l’Educació Montessori amb infants de 3 a 6 anys.
 • Viure la pràctica educativa posicionant a l’infant al centre de l’aprenentatge.
 • Facilitar un espai de reflexió sobre l’educació activa.
 • Aprendre com enfocar un racó Montessori de llenguatge.
 • Aprendre sobre els materials de lectoescriptura Montessori.

Continguts

 • Introducció a la lectoescriptura Montessori.
 • Maduració de l’assoliment de l’element d’escriptura.
 • Maduracó a nivell cerebral. Aportacions de la neurociència al mètode Montessori.

Persones destinatàries

S’adreça a totes aquelles persones que treballen amb infants i joves i a aquelles que vulguin adquirir coneixements sobre la temàtica.

 Reconeixement i acreditació de la formació

La formació té una certificació pròpia de l’entitat formadora. A més a més, totes aquelles persones que siguin docents i que estiguin en actiu, la titulació està reconeguda pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Requisits

Per obtenir el certificat d’assistència, és obligatori el 80% d’assistència a les sessions del curs i aprovar l’examen tipus test.

Avaluació

S’avalua el grau d’implicació, participació, responsabilitat i disponibilitat personal en la convivència a cada una de les sessions del curs. 

 Durada 

8 hores

 Dates

Cap de setmana del 25 de febrer

Horari i lloc

De 10 a 14 h i de 15 a 19 h. Edifici de Serveis Socials de Santa Bàrbara. 

Preu i bonificacions

 • Preu d’activitat formativa fins a 10 hores: 20,00 €
 • Família monoparental o nombrosa*: 18,00 €
 • Discapacitat igual o superior al 33%*: 18,00 €
 • Situació d’atur de 6 mesos o més*: 17,00 € (El document per acreditar-ho es treure’s un certificat des de l’enllaç següent: aquí

* S’haurà d’acreditar documentalment en cada cas.

*Les bonificacions no són acumulables.

Preinscripcions

La preinscripció assegura que rebràs tota la informació relacionada amb el curs de manera individual, però no dona dret a reserva de plaça. 

Inscripcions tancades
I DESPRÉS DE LA MATRÍCULA, QUÈ HE DE FER?