Project Description

Curs llengua de signes catalana. Mòdul D (Del 10 d’octubre al 14 de novembre)

Gramàtica avançada de la llengua de signes catalana

 Continguts

La comunicació no verbal aplicada a la llengua de signes

 • Atenció i discriminació visual
 • Expressions facials

Terminologia i gramàtica general de la LSC

 • Vocabulari “educació”
 • Variants signes “esperar/omplir”
 • Vocabulari “cuina”
 • Classificadors instrumentals
 • Vocabulari esports
  • Acció, afició, experiència
  • Diàleg sobre esports
 • Exercicis espacials (habitació i carrer)
  • Classificadors descriptius (monuments i edificis)
  • Expressions idiomàtiques
 • Contes (bàsic)
  • CNV
  • Classificadors semàntics/canvi de rol
 • Vocabulari específic de l’àrea/àmbit de treball (relacionat amb persones sordes)
  • Quantes vegades?
  • Joc de configuracions

Requisits

Haver superat amb èxit els mòduls anteriors (mòdul A, B i C) amb la possessió de la corresponent titulació.

Metodologia

En ser una llengua viso-gestual la metodologia és eminentment pràctica mitjançant converses i exercicis individuals i de grup. El dossier de l’alumne ajuda a seguir el temari exposat sempre amb llengua de signes catalana i comunicació no verbal per part del professorat. No és permès fer servir la veu a les classes per ajudar a l’alumne a potenciar totes les seves capacitats expressives. L’avaluació és continuada amb una breu prova final per aplicar els coneixements adquirits.

Reconeixement 

Reconegut per la Federació de Persones Sordes de Catalunya FESOCA i pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, per a aquelles persones que són mestres i professors i estan en actiu.

Destinataris

S’adreça a educadors, responsables pedagògics que treballin en el món de l’educació en el lleure i a qualsevol persona interessada en aquesta temàtica.

Avaluació

S’avalua el grau d’implicació, participació, responsabilitat i disponibilitat personal en la convivència a cada una de les sessions del curs.

Durada i lloc

Del 10 d’octubre al 14 de novembre (en dissabte) a l’Espai Jove El Maset de Sant Carles de la Ràpita.

Horari

De les 9 fins a les 14 hores.

Preu

54,04 €

FES LA TEVA PRE-INSCRIPCIÓ!