Project Description

Curs llengua de signes en català. Mòdul A


 Dates

17 i 24 de març i 7, 14, 21 i 28 d’abril de 2018

 Horari

Dissabtes de les 9 fins a les 14 hores

 Lloc

Masdenverge

 Objectius

 • Prendre consciència de l’expressió corporal i facial.
 • Familiaritzar-se amb les configuracions manuals.
 • Comprendre missatges senzills en LSC.
 • Produir missatges propis en LSC en situacions bàsiques de comunicació.

Continguts

La comunicació no verbal aplicada a la Llengua de Signes

 • L’expressió facial i corporal.
 • Atenció i discriminació visual.

Terminologia i gramàtica general de la LSC

 • Nombres cardinals i ordinals.
 • Vocabulari servei públic (ampliació).
 • Ampliació verbs : Reclamar, demandar, pagar, necessitar.
 • Diàleg sobre «serveis públics».
 • Tipus d’ habitatge
 • Negacions (I) sense, tampoc, prohibit, mai.
 • Ajudes tècniques (comunitat sorda).
 • Classificadors descriptius.
 • Estades de la llar.

Restaurant

Verbs (simples i direccionals).

Verbs locatius (guardar, col·locar, posar, operar, anar).

Diàleg sobre restaurant.

Vida quotidiana (cap de setmana).

Expressions idiomàtiques.

 Inici de la conversa: plànol de carrer.

Destinataris

 • S’adreça a educadors, responsables pedagògics que treballin en el món de l’educació en el lleure i a qualsevol persona interessada en aquesta temàtica.

Avaluació

S’avalua el grau d’implicació, participació, responsabilitat i disponibilitat personal en la convivència a cada una de les sessions del curs.

Preu

54,04 €

FES LA TEVA PREINSCRIPCIÓ!