Project Description

Curs de llengua de signes catalana – Mòdul C (del 2 de març al 13 d’abril)

 

 Objectius

 • Generals
  · Eliminar les barreres de comunicació.
  · Fomentar la comunicació amb les persones sordes.
  · Conèixer els costums de la comunitat sorda catalana.
  · Comunicar-se amb persones que utilitzen la LSC i conèixer el seu entorn.
  · Fomentar l’aprenentatge i el coneixement de la LSC.
 • Específics
  · Saludar, presentar-se, descriure persones, objectes i llocs.
  · Realitzar afirmacions referides a temes quotidians.
  · Expressar gustos, preferències, estats d’ànim, etc.
  · Comprendre i extreure informació bàsica de discursos.
  · Comprensió i emissió del sistema dactilològic.
  · Adquisició de lèxic relacionat amb la realitat quotidiana.

Continguts

La comunicació no verbal aplicada a la Llengua de Signes

 •  L’expressió facial
 • Atenció i discriminació visual
 • Configuracions manuals 

Terminologia i gramàtica general de la LSC

1. Inici de la conversa: casa meva

 • Classificadors descriptius 
 • Variants del concepte SEMPRE
 • Mobiliari
 • Variants del concepte TOTS

2.  Àpats del dia i aliments

 • Esmorzar
 • Begudes
 • Classificador/ obrir i tancar/ encendre/apagar
 • Diàleg sobre els menjars

3. Vocabulari “Malalties”

 • Dades personals
 • Expressions facials relacionades amb les emocions

4.Vocabulari “Laboral”

 • Professions
 • Rol
 • Diàleg sobre entrevista de treball

5. Serveis públics

 • Serveis públics i transports
 • Espai

6. Animals

 • Gramàtica /ampliació del rol
 • Expressions idiomàtiques

7. L’escola i Roba

 • Expressions de causalitat
 • Variants de signe CANVIAR / BUSCAR
 • Classificadors descriptius (vestuari)
 • Expressió del temps cronològic (Eixos temporals en LSC)
 • Lleure
 • Variants del concepte HAVER-DE (obligatorietat) 

Reconeixement 

S’otorgarà als participants que superin el curs satisfactòriament un certificat per part de FESOAC (Federació de Persones Sordes de Catalunya)


Destinataris

S’adreça a educadors, responsables pedagògics que treballin en el món de l’educació en el lleure i a qualsevol persona interessada en aquesta temàtica.


Avaluació

S’avalua el grau d’implicació, participació, responsabilitat i disponibilitat personal en la convivència a cada una de les sessions del curs.


 Durada i lloc

El curs s’impartirà al llarg de 7 dissabtes als matins (sumant un total de 30 hores) a les instal·lacions de l’Oficina Jove del Montsià d’Amposta.

 Horari

Dissabtes de les 9 fins a les 14 hores

Preu

54,03 €

Nota

S’han cobert la totalitat de les places. El curs està tancat.

FES LA TEVA PRE-INSCRIPCIÓ!