Project Description

Tractament de pors, fòbies i angoixes  (formació en línia)

 Descripció

Com podem ajudar als infants a fer front a les pors, fòbies o angoixes que senten i es poden veure reflectides en la seva vida acadèmica. Coneix eines i recursos per tractar aquestes sensacions.

 Objectius

  • Introducció al model de teràpia breu estratègica (TBE) de Giorgio Nardone: història i fonaments.
  • Coneixement de la metodologia d’intervenció.
  • Coneixement i aplicació del diàleg estratègic per a les patologies de la por.
  • Aplicació de protocols específics d’intervenció pels atacs de pànic i fòbies específiques.

Continguts

  • Introducció històrica: Del Mental Research Institute al Centro di Terapia Strategica d’Arezzo.
  • Fonaments teòrics i epistemològics del model estratègic: La cibernètica i la revolució sistèmica, el constructivisme, la pragmàtica de la comunicació, la hipnosi i la comunicació estratègica.
  • Introducció a la resolució de problemes (problem solving) estratègica i la lògica estratègica (no ordinaria): La intervenció basada en les solucions plantejades. Les línies de treball per a gestionar la resistència al tractament. 
  • Els principals instruments operatius del model estratègic: El sistema perceptiu-reactiu i les solucions plantejades.
  • El diàleg estratègic per a les patologies de la por.
  • Protocols i fases del tractament per als trastorns fòbic-obsessius.

 Reconeixement i acreditació de la formació

La formació té una certificació pròpia de l’entitat formadora. A més a més, totes aquelles persones docents i que estiguin en actiu, la titulació està reconeguda pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Requisits

S’adreça a totes aquelles persones que treballen amb infants i joves i a aquelles que vulguin adquirir coneixements sobre la temàtica (famílies….).

Avaluació

S’avalua el grau de participació, implicació pel treball ben fet i les responsabilitats que se’n deriven del treball.

Durada i lloc

La formació és en modalitat virtual i estarà reconduïda en 2 sessions de 5 hores.

Dates

Dies 16 i 17 d’octubre de 2021.

Horari

De les 9 fins les 14 hores.

Preu

33,28 €

Preinscripció

Si t’interessa aquesta formació et pots preinscriure a l’enllaç següent. Recorda que el fet de preinscriure’t no et dona dret a la reserva automàtica de la plaça. 

FES LA TEVA PRE-INSCRIPCIÓ!