Project Description

Neuroeducació en la infantesa (formació en línia)

Inscripcions tancades

 Descripció

Descobreix amb aquest formació el funcionament del cervell dels infants i com està relacionat aquest fet amb l’educació i el desenvolupament dels alumnes dins el context de l’escola.

 Objectius

Donar a conèixer i justificar algunes de les idees bàsiques sobre el funcionament i desenvolupament del cervell des de la primera infantesa fins a la preadolescència.

Explicar les implicacions pedagògiques a l’aula -o a qualsevol context educatiu- d’aquests principis.

Examinar exemples pràctics aplicats a l’aula. Compartir i analitzar experiències educatives dels propis participants que ens permetin crear projectes d’investigació.

Saber quins són els diferents serveis o entitats on es poden derivar els infants, si escau.

Continguts

Introducció: què és la neuroeducació?

Breu recorregut pel cervell:

 • Qüestions generals sobre el desenvolupament i funcionament del cervell.
 • Períodes sensibles.
 • Mites i realitats a la primera infantesa.

Cervell emocional:

 • Característiques dels bons programes d’educació emocional.
 • Estratègies per a optimitzar les funcions executives del cervell. Vincles entre la família i l’escola.

Cervell motor:

 • Desenvolupament motor a la infantesa.
 • Joc i aprenentatge. Aprofitament dels espais.

Cervell cognitiu:

 • Lletres i números a l’aprenentatge inicial.
 • Atenció i memòria a l’aprenentatge: rutines de pensament. Integració de les arts als continguts curriculars.

Cervell social:

 • Atenció a les necessitats específiques.
 • Cooperació a l’aula: tutoria entre iguals.
 • Projectes APS (aprenentatge servei)

Elements clau en l’acció pedagògica.

Persones destinatàries

S’adreça a totes aquelles persones que treballen amb infants i joves i a aquelles que vulguin adquirir coneixements sobre la temàtica (famílies….).

 Reconeixement i acreditació de la formació

La formació té una certificació pròpia de l’entitat formadora. A més a més, totes aquelles persones que siguin docents i que estiguin en actiu, la titulació està reconeguda pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Requisits

El curs combina la fonamentació teòrica com a marc referencial necessari per l’assoliment dels continguts i la posada en pràctica d’exercicis i dinàmiques per adquirir les habilitats i destreses requerides.

En tot moment es pretén que els coneixements que es transmetin i els aspectes que es treballin resultin significatius per als alumnes.

Avaluació

S’avalua el grau de participació, implicació pel treball ben fet i les responsabilitats que se’n deriven del treball.

Durada i lloc

La formació és en modalitat aula virtual a través de Zoom i estarà reconduïda  en 2 sessions de 5  hores.

Dates

15 i 16 de maig de 2021

Horari

De les 9 fins a les 14 hores.

Preu 

33,28 €

 

 

INSCRIPCIONS TANCADES