Project Description

Curs de llengua de signes catalana. Mòdul B


 Dates

25, 27 de setembre i 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23 i 25 d’octubre de 2018 

 Horari

Dimarts i dijous de les 17 fins a les 20 hores

 Lloc

Santa Bàrbara

 Objectius

 • Generals
  · Eliminar les barreres de comunicació.
  · Fomentar la comunicació amb les persones sordes.
  · Conèixer els costums de la comunitat sorda catalana.
  · Comunicar-se amb persones que utilitzen la LSC i conèixer el seu entorn.
  · Fomentar l’aprenentatge i el coneixement de la LSC.
 • Específics
  · Saludar, presentar-se, descriure persones, objectes i llocs.
  · Realitzar afirmacions referides a temes quotidians.
  · Expressar gustos, preferències, estats d’ànim, etc.
  · Comprendre i extreure informació bàsica de discursos.
  · Comprensió i emissió del sistema dactilològic.
  · Adquisició de lèxic relacionat amb la realitat quotidiana.

Continguts

 • Bloc A: Aspectes sociològics de la comunitat sorda
  •  Definicions bàsiques
  • Tipus de sordesa
  • Graus de sordesa
  • Comunitat sorda i educació
  • Llengua de signes
  • Legislació
  • Estadístiques
  • Entitats i enllaços d’interès
  • Accessibilitat
  • Pautes per interactuar amb persones sordes signants
 • Bloc B: Comunicació no verbal i expressió corporal aplicada a la LSC
  • Comunicació no verbal
  • Comunicació amb el cos
  •  L’expressió de la cara
  • La mirada
  • Expressions facials bàsiques
 • Bloc C: Continguts temàtics de la llengua de signes catalana
  • Alfabet dactilològic
  • Les presentacions i les salutacions
  •  El calendari
  • L’horari i el temps
  •  Els nombres i els diners
  • Relacions personals: la família
  • Descriptors bàsics: els colors i els adjectius
  •  Introducció als verbs
  • Coneixent el nostre entorn: l’aula, el carrer i la feina.

Destinataris

 • S’adreça a educadors, responsables pedagògics que treballin en el món de l’educació en el lleure i a qualsevol persona interessada en aquesta temàtica.

Avaluació

S’avalua el grau d’implicació, participació, responsabilitat i disponibilitat personal en la convivència a cada una de les sessions del curs.

Preu

54,04 €

FES LA TEVA PREINSCRIPCIÓ!