Project Description

Curs llengua de signes en català – Mòdul A (del 5 d’octubre al 30 de novembre)

 

 Objectius

 • Prendre consciència de l’expressió corporal i facial.
 • Familiaritzar-se amb les configuracions manuals.
 • Comprendre missatges senzills en LSC.
 • Produir missatges propis en LSC en situacions bàsiques de comunicació.

Continguts

La comunicació no verbal aplicada a la Llengua de Signes

 • L’expressió facial i corporal.
 • Atenció i discriminació visual.

Terminologia i gramàtica general de la LSC

 • Nombres cardinals i ordinals.
 • Vocabulari servei públic (ampliació).
 • Ampliació verbs : Reclamar, demandar, pagar, necessitar.
 • Diàleg sobre «serveis públics».
 • Tipus d’ habitatge
 • Negacions (I) sense, tampoc, prohibit, mai.
 • Ajudes tècniques (comunitat sorda).
 • Classificadors descriptius.
 • Estades de la llar.

Restaurant

 • Verbs (simples i direccionals).
 • Verbs locatius (guardar, col·locar, posar, operar, anar).
 • Diàleg sobre restaurant.

Vida quotidiana (cap de setmana).

 • Expressions idiomàtiques.
 •  Inici de la conversa: plànol de carrer.

Reconeixement 

S’otorgarà als participants que superin el curs satisfactòriament un certificat per part de FESOAC (Federació de Persones Sordes de Catalunya)


Destinataris

S’adreça a educadors, responsables pedagògics que treballin en el món de l’educació en el lleure i a qualsevol persona interessada en aquesta temàtica.


Avaluació

S’avalua el grau d’implicació, participació, responsabilitat i disponibilitat personal en la convivència a cada una de les sessions del curs.


Durada i lloc 

El curs s’impartirà al llarg de 7 dissabtes als matins (sumant un total de 30 hores) a les instal·lacions del Centre Actiu de Masdenverge

 Horari

Dissabtes de les 9 fins a les 14 hores

Preu

54,04 €

FES LA TEVA PRE-INSCRIPCIÓ!