Project Description

Dificultats en l’aprenentatge: detecció, prevenció i tractament (formació en línia)

  Descripció

Coneix els recursos per detectar i prevenir possibles trastorns d’aprenentatge a l’aula i com intervenir per millorar el procés del seu aprenentatge.

 Objectius

 • Conèixer i reflexionar sobre les dificultats d’aprenentatge que tenen els alumnes amb algun tipus de trastorn d’aprenentatge i com comprendre la importància de la detecció, prevenció i intervenció en les dificultats d’aprenentatge.
 • Aplicar estratègies d’intervenció a l’aula per millorar el procés d’aprenentatge d’aquests alumnes proporcionant coneixements per tal que els participants siguin capaços d’identificar els signes de risc que presenten els alumnes amb trastorns d’aprenentatge.
 • Promoure l’aprenentatge d’estratègies útils perquè els assistents puguin ajudar els alumnes a afrontar els seus trastorns d’aprenentatge.

Continguts

Mòdul 1. Fonaments dels trastorns de l’aprenentatge.

 • Dislèxia: dificultats en l’adquisició de la lectoescriptura.
 • Discalcúlia: dificultats en el processament numèric.
 • Trastorn específic del llenguatge.
 • TDA-H. Trastorn per dèficit d’atenció amb o sense hiperactivitat.

Mòdul 2. Aprenentatge i necessitats educatives especials derivades.

 • Concepte i aproximació a les teories d’aprenentatge.
 • Els estils d’aprenentatge.
 • Atenció a la diversitat dins el marc de l’Escola Inclusiva.
 • Mesures de suport a la diversitat.
 • L’escola inclusiva. Disseny Universal de l’aprenentatge.

Mòdul 3. Diagnòstic i avaluació psicoeducativa.

 • Processos normalitzats d’adquisició del llenguatge i l’aprenentatge.
 • Protocols de detecció precoç de les dificultats.
 • El procés d’avaluació.

Mòdul 4. Tractament i intervenció psicoeducativa.

 • Reflexió inicial sobre la intervenció psicopedagògica. La pràctica basada en evidència.
 • Objectius i nivells de la intervenció psicopedagògica.
 • Programes psicoeducatius pels alumnes amb dificultats de competència matemàtica.
 • Programes psicoeducatius pels alumnes amb dificultats de llenguatge i comunicació.
 • Programes psicoeducatius pels alumnes amb dificultats d’atenció, conducta i funcions executives.

 Destinataris

S’adreça a totes aquelles persones que treballen amb infants i joves i a aquelles que vulguin adquirir coneixements sobre la temàtica (famílies…).

 Reconeixement i acreditació de la formació

La formació té una certificació pròpia de l’entitat formadora. A més a més, totes aquelles persones que siguin mestres o professors i que estiguin en actiu, la titulació està reconeguda pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

 Requisits

 • El curs combina la fonamentació teòrica com a marc referencial necessari per l’assoliment dels continguts i la posada en pràctica d’exercicis i dinàmiques per adquirir les habilitats i destreses requerides.
 • En tot moment es pretén que els coneixements que es transmetin i els aspectes que es treballin resultin significatius per als alumnes.

Avaluació

S’avalua el grau de participació, d’implicació pel treball ben fet i les responsabilitats que se’n deriven del treball.

 Durada i lloc

La formació és en modalitat aula virtual a través del Zoom i estarà distribuïda en 3 sessions de 5 hores.  

 Dates

Dies 18, 19 i 25 de setembre.

Horari

De les 9 h fins a les 14 h.

Preu

49,45 €

Preinscripcions

Si t’interessa aquesta formació et pots preinscriure a l’enllaç següent. Recorda que el fet de preinscriure’t no et dona lloc a la reserva automàtica de la plaça.

FES LA TEVA PRE-INSCRIPCIÓ!