Project Description

Coneixes el programa de Garantia Juvenil? Hi formes part?

La Garantia Juvenil és una iniciativa finançada per la Unió Europea per reduir l’atur juvenil. Proden formar-hi parts les persones joves i ofereix accés a programes europeus o nacionals que la Generalitat posa a la teva disposició, consistents en:  ajuts econòmics perquè puguis posar en marxa el teu negoci,  programes de mobilitat internacional per treballar en un altre país de la Unió Europea, pràctiques laborals en empreses o administracions, formació per a desenvolupar competències professionals, orientació a la teva mida, i molt més! 

Requisits per inscriure’s:

  • Tenir nacionalitat espanyola o ser ciutadà/ana de la Unió o dels Estats que formen part de l’Acord sobre l’espai Econòmic Europeu o Suïssa que es trobin a Espanya en exercici de la lliure circulació i residència. També podran inscriure-s’hi les persones estrangeres titulars d’una autorització per a residir en territori espanyol que habiliti per a treballar, així com els menors no acompanyats que aportin una Acreditació dels Serveis de Protecció de Menors de la Comunitat Autònoma que justifiqui individualment l’accés, mitjançant la inscripció, a activitats o programes d’educació o formació que repercuteixin en el seu benefici.
  • Estar empadronat a qualsevol municipi de Catalunya.
  • Tenir més de 16 anys i menys de 30 anys en el moment de sol·licitar la inscripció en el Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
  • No haver treballat en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.
  • No haver rebut accions educatives en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.
  • No haver rebut accions formatives en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.
  • Presentar una declaració expressa de tenir interès en participar en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, adquirint un compromís de participació activa en les actuacions que es desenvolupin en el marc de la Garantia Juvenil.

Si compleixes el requisits pots apuntar-te:

  • Inscripció amb DNI electrònic o certificat: si tens DNI electrònic o certificat electrònic reconegut pots fer la teva inscripció AQUÍ
  • Presencialment a l’Oficina de Treball: pots inscriure’t a la Garantia Juvenil a la teva Oficina de Treball. (Per atenció presencial a les Oficines de Treball és imprescindible demanar cita prèvia al telèfon gratuït: 900 800 046)