Project Description

En les activitats d’educació en el lleure, aquesta anualitat 2020, les persones responsable de prevenció i higiene hauran de realitzar una acció formativa, obligatòria. Aquesta serà impartida per personal del Departament de Salut en col·laboració amb la Direcció General de Joventut. 

L’existència d’aquesta figura (responsable de prevenció i hgigiene)  és obligatòria en totes les activitats, tal i com estableixen els corresponents protocols aprovats pel Pla Territorial de Protecció Civil (PROCICAT).

Per inscriure’t a les sessions formatives has de fer clic AQUÍ

 

Nota: informació extreta del portal: www.jovecat.gencat.cat