Project Description

 


Què és? Qui el pot sol·licitar?

El programa ‘Feina Jove’ de la Fundació La Caixa pretén fomentar la contractació per mitjà de la utilització d’ajudes salarials perquè les persones ocupadores creïn noves oportunitats per a joves inscrits a Garantia Juvenil. A través d’aquest programa es persegueix l’augment de la contractació de les persones joves mitjançant la creació d’un marc d’incentius adequat que animi les empreses, els empresaris autònoms, les associacions, les fundacions i altres entitats sense ànim de lucre a contractar i a retenir les persones joves.

 


Termini

El termini de sol·licitud dels ajuts que estableix aquesta convocatòria s’inicia el dia 24 d’abril de 2021 i finalitzarà el 15 de març de 2022 les 19 h.

Les sol·licituds d’ajuda s’hauran de tramitar en el termini màxim de TRES (3) mesos a partir de la data d’inici de contracte i, en tot cas, sempre dins el termini establert en la convocatòria per a la presentació de sol·licituds.


Tipologia de contractes i imports

> 4.200€ per a la contractació de durada determinada (temporal), la subvenció màxima és de SIS (6) mesos, amb un període mínim de permanència de SIS (6) mesos.

> 9.600€ Per a la contractació indefinida, la subvenció màxima és de DOTZE (12) mesos, amb un període mínim de permanència de SIS (6) mesos i ampliable a dos períodes addicionals i successius de TRES (3) mesos cadascun fins arribar a la durada total màxima de DOTZE (12) mesos.

Els ajuts establerts en les presents bases reguladores només són compatibles amb les bonificacions o les reduccions en les quotes a la Seguretat Social que poguessin correspondre segons la legislació vigent i dins dels límits d’aquesta normativa amb relació a l’acumulació i la compatibilitat d’ajudes.

No tindran la consideració de contractes subvencionables les següents: contracte per a la formació i l’aprenentatge, contracte en pràctiques, contracte d’interinitat, contracte fix discontinu i contracte de posada a disposició.

Les contractacions sota la modalitat de contracte per a la formació i l’aprenentatge,
contracte en pràctiques, contracte d’interinitat o contracte fix discontinu.


Import dels ajuts i bases

Bases reguladores

Les ajudes objecte d’aquestes bases reguladores seran cofinançades pel Fons Social Europeu i la Iniciativa d’Ocupació Juvenil en els termes que estableix el Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil.

Els recursos econòmics que es destinin a finançar les ajudes que es regulen en aquestes bases reguladores ascendeixen, a l’inici de la convocatòria, a un pressupost total de 2.436.534 euros.


Informació

Clica AQUÍ per veure tota la informació del programa ‘Feina Jove’ de la Fundació La Caixa.

Assistència per presentar una sol·licitud 900 701 179.

Consultes específiques a infoempleojoven@fundacionlacaixa.org