Project Description

 


Què és? Qui el pot sol·licitar?

El programa ‘La Caixa’ Feina Jove de l’Obra Social La Caixa pretén fomentar la contractació per mitjà de la utilització d’ajudes salarials perquè les persones ocupadores creïn noves oportunitats per a joves inscrits a Garantia Juvenil. A través d’aquest programa es persegueix l’augment de la contractació de les persones joves mitjançant la creació d’un marc d’incentius adequat que animi les empreses, els empresaris autònoms, les associacions, les fundacions i altres entitats sense ànim de lucre a contractar i a retenir les persones joves.

 


Termini

El termini de sol·licitud dels ajuts que estableix aquesta convocatòria, que es va iniciar el passat dia 7 de març de 2017, finalitzarà el 28 de febrer de 2018 a les 19h.


Tipologia de contractes i imports

> 4.200€ per a la contractació de durada determinada (temporal), la subvencionalitat màxima és de SIS (6) mesos, amb un període mínim de permanència de SIS (6) mesos.

> 4.800€ per a la contractació indefinida formalitzada a partir del 16 de setembre de 2107, la subvencionalitat màxima és de SIS (6) mesos, amb un període mínim de permanència de SIS (6) mesos.

Els ajuts establerts en les presents bases reguladores només són compatibles amb les bonificacions o les reduccions en les quotes a la Seguretat Social que puguin correspondre segons la legislació vigent i dins dels límits d’aquesta normativa en relació amb la acumulació i la compatibilitat d’ajudes.


Import dels ajuts i bases

Bases reguladores

Els recursos econòmics destinats al finançament de les ajudes regulades en les presents bases reguladores ascendeixen a 20.000.000 euros en termes d’ajuda del Fons Social Europeu, pressupost que, juntament amb el cofinançament de 1.765.154 euros aportada per la Fundació Bancària “la Caixa”, suposa un pressupost total de 21.765.154 euros.


Informació

Clica aquí per veure tota la informació del programa ‘La Caixa’ Feina Jove.

Assistència per presentar una sol·licitud 900 701 179.

Consultes específiques a infolacaixaempleojoven@fundacionlacaixa.org