Project Description

Curs de director/a de lleure d’activitats infantils i juvenils


 Dates

Del 17 de febrer fins al 19 de maig de 2018, en caps de setmana.

 Horari

De les 10 fins a les 14 hores i de les 15 fins a les 19 hores. El primer dia començarà el curs a les 9 h.

 Lloc

Casal Cultural El Maset de Sant Carles de la Ràpita.

 Objectius

 • Reflexionar sobre l’entorn sociocultural i el temps lliure en la societat actual i les corresponents implicacions educatives.
 • Oferir elements que ajudin a fonamentar la tasca educativa.
 • Fornir d’estris que facilitin la tasca personal i de l’equip de monitors i monitores en l’elaboració del projecte educatiu i en la planificació i avaluació de les activitats.
 • Aprofundir en tècniques de gestió i organització d’una institució d’educació en el temps lliure.
 • Aprofundir en els dinamismes del funcionament i animació d’un equip de monitors i  monitores.
 • Reflexionar sobre les funcions i responsabilitats del director/a.

Continguts

 • Mòdul 1. Activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil (120 hores)
  • Unitat formativa 1: Contextualització del temps lliure infantil i juvenil en l’entorn social.
   • Assignatura. Història de l’educació del lleure (4 hores)
   • Assignatura Pedagogia del lleure (24 hores)
   • Assignatura Sociologia del lleure (4 hores)
   • Assignatura Educació en valors (4 hores)
   • Assignatura Psicologia (8 hores)
   • Assignatura Gestió en les entitats de lleure (4 hores)
  • Unitat formativa 2: Programació, execució i difusió de projectes educatius en el temps lliure. 
   • Assignatura Pedagogia del lleure  (16 hores)
   • Assignatura Gestió en les entitats de lleure (20 hores)
   • Part no presencial  (25 hores treballs + 15 hores memòria)
 • Mòdul 4. Coordinació i dinamització de l’equip de monitors (80 hores)
  • Assignatura Tècniques de comunicació  (12 hores)
  • Assignatura L’equip com a grup (28 hores)
  • Assignatura Gestió en les entitats de lleure (8 hores)
  • Assignatura Tècniques de motivació (8 hores)
  • Part no presencial  (14 hores treballs + 10 hores memòria)
 • Mòdul pràctiques (120 h)

Requisits

 • Tenir els 18 anys complerts.

Avaluació

 • Per a superar la formació cal demostrar les competències fixades en les diferents unitats de competència i formatives, així com realitzar satisfactòriament les diferents etapes.
 • Un cop finalitzada la formació, disposes d’un màxim de 5 anys per finalitzar-la (compta des de quan inicies el curs).
 • Haver assistit, com a mínim, al 85% de les hores presencials de cada mòdul (sessions completes) i de la totalitat d’hores en la formació virtual.
 • Haver obtingut una qualificació d’apte en l’etapa lectiva del curs havent superat les proves d’avaluació corresponent, bé siguin presencials o d’e-learning.
 • Haver obtingut una qualificació d’apte en el Certificat de pràctiques sobre l’etapa de pràctiques on es valora la idoneïtat de l’alumne/a en funció de l’actitud i les capacitats demostrades.
 • Reunir les actituds i aptituds personals que comporten la seva idoneïtat per complir la tasca d’educador com a monitor/a de lleure.
 • Haver obtingut apte de la memòria.

Preu

229,53 euros.

Nota

Si disposes del carnet de monitor/a de lleure tens convalidats els mòduls D2 i D3.

En el cas que acreditis titulació de grau, diplomatura o llicenciatura en educació o mestre (d’infantil, de primària o social), en pedagogia o en psicologia i 2 anys d’experiència en el sector de l’educació en el lleure, convalida el mòdul D2 i D3.

Faltes d’assistència: Mòdul 1, 4 sessions  i del mòdul 4, 3 sessions.

 • Mòdul 1: del 17 de febrer al 8 d’abril
 • Mòdul 4: del 21 d’abril al 19 de maig.
FES LA TEVA PREINSCRIPCIÓ!