Project Description

Curs de monitor/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil


La formació està reconeguda per la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya i, un cop superat amb èxit tot el procés formatiu, dóna dret a obtenir el Diploma i el Carnet de monitor/a d’activitats de lleure infantil i juvenil.


 Dates

1a quinzena: del 3 fins al 15 de juliol a la Ràpita, Casal Cultural El Maset

2a quinzena: del 17 fins al 29 de juliol a Freginals, Casal Municipal

De dilluns a diumenge

Horari: de les 10 fins a les 14 h i de les 15 fins a les 19 h

 Objectius

El Curs de monitor/a prepara a l’alumne per intervenir de manera educativa en activitats de lleure infantil i juvenil, capacitant-los per organitzar, dinamitzar i avaluar les activitats en el marc de la programació general d’una organització, per mitjà de l’aplicació de les tècniques específiques d’animació grupal, amb una incidència explícita en l’educació en valors i amb atenció a les mesures bàsiques de seguretat i prevenció de riscos.


Destinataris i condicions d’accés
Persones majors de 18 anys en iniciar-se el curs, i que tinguin interès o que estiguin treballant o col·laborant com monitor/a de lleure -en colònies, centres, escoles, moviments educatius o altres institucions o programes- que vulguin obtenir la titulació corresponent, i adquirir una formació global bàsica.

 


Esquema organitzatiu del curs

Etapa lectiva (150 hores)

Aquesta etapa inclou tres mòduls formatius amb una durada total de 150 hores.
Aquests s’avaluen per competències i per superar l’etapa cal obtenir la qualificació d’apte/a en cada un dels mòduls, i demostrar així la capacitat de l’alumne per desenvolupar les intervencions educatives corresponents.
Aquesta es demostrarà a partir de proves i exercicis avaluatius.
El model d’aprenentatge i la metodologia és amb sistema SEMIPRESENCIAL i amb la següent distribució:

Presencials              Distància                Total

  • M1 Activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil                                40 h                            20 h                     60 h
  • M2 Processos grupals i educatius en el lleure infanti i juvenil                20 h                            10 h                     30 h
  • M3 Tècniques i recursos d’animació en activitats de lleure                     40 h                            20 h                     60 h

Etapa pràctica i memòria (160 hores)

Aquesta etapa implica la realització de pràctiques professionals o de voluntariat, amb una durada de 160 h. L’alumne pot començar les pràctiques un cop cursats tots els mòduls menys un de l’etapa lectiva.
La recerca del centre corre a càrrec de l’alumne, tot i que comptarà amb el recolzament del coordinador/a en cas de dificultat. Un cop finalitzades, s’avaluarà el desenvolupament de les competències de l’alumne mitjançant dos documents:
• El certificat de pràctiques que realitza el director/a de lleure titulat on es valora la idoneïtat de l’alumne en funció de l’actitud i les capacitats demostrades.
• La memòria de pràctiques que elabora l’alumne, el qual comptarà amb el suport i tutorització individualitzada per part del coordinador/a del curs.


Preu

158,23 €

Fes la teva pre-inscripció!