Project Description


Nivell bàsic. Manipulador/a de productes fitosanitaris 

Dates

Del 14 al 24 de maig (de dilluns a dijous)

Horaris

De les 17:30 hores a les 19:30 h.

Lloc

Museu de la Pauma de Mas de Barberans.

 Objectius

 • Donar resposta als professionals del sector agrari que manipulen productes fitosanitaris.
 • Realitzar una pràctica fitosanitària correcta.

 

Continguts

 • Principals plagues que afecten els cultius i danys.
 • Mètodes de control de plagues, malalties i males herbes.
 • Tractaments i mètodes d’aplicació PF’s.
 • Equips d’aplicació: descripció i funcionament.
 • Neteja, manteniment i inspecció periòdica dels equips d’aplicació de PF’s.
 • Etiquetatge i fitxes de seguretat.
 • Productes fitosanitaris il·legals: identificació i riscos.
 • Ús de productes fitosanitaris i medi ambient: riscos i bones pràctiques.
 • Relació de treball-salut: normativa sobre la prevenció de riscos laborals.
 • Perillositat dels productes fitosanitaris i dels seus residus.
 • Mesures per reduir els riscos sobre la salut.
 • Transport, emmagatzematge i manipulació PF’s

Requisits

 • Els alumnes passaran una avaluació tipus test al final del curs.
 • Només es poden presentar a aquesta avaluació els alumnes que tinguin una assistència igual o superior al 80%.
 • Per a superar l’avaluació hauran de treure una nota igual o superior a 10 sobre 20.
 • La nota = encerts – ( errors / 2 )
 • Si no se supera aquesta avaluació no s’obté el certificat, encara que l’assistència sigui igual o superior al 80%.

Els alumnes que no superin aquesta avaluació poden presentar-se a l’avaluació del mateix curs en una edició posterior. Aquest diploma és imprescindible per sol·licitar el carnet de manipulador/a i aplicador de productes fitosanitaris al Servei de Sanitat Vegetal.

 

Metodologia

Les classes consistiran en l’explicació de la part teòrica per part del professorat i la realització d’exercicis pràctics.

Durada

25 hores

Preu 

52 euros

FES LA TEVA PRE-INSCRIPCIÓ!