Project Description

Curs d’aplicació i manipulació de productes fitosanitaris (nivell bàsic)

Dates

Dos cursos:

1r. Del 9 al 16 de novembre (de dilluns a dijous) 

2n. Del 23 de novembre al 3 de desembre (de dilluns a dijous) 

Horaris

De les 17 h fins a les 20h.

Lloc

Biblioteca de Sant Jaume d’Enveja

 Objectius 

Donar resposta als professionals del sector agrari que vulguin aprendre a realitzar una pràctica fitosanitària correcta i obtenir el carnet de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris de nivell bàsic.

Continguts:
PRODUCTES FITOSANITARIS Tema 8: Ús de productes fitosanitaris i medi ambient: riscos i bones pràctiques.

PLAGUES Tema 1: Principals plagues que afecten els cultius i danys que produeixen.

SALUT I PREVENCIÓ Tema 10: Perillositat dels productes fitosanitaris i dels seus residus. Intoxicacions i altres efectes sobre la salut. Primers auxilis. 

PRODUCTES FITOSANITARIS Tema 6: Plaguicides: descripció, generalitats i classificació

SALUT I PREVENCIÓ Tema 6: Etiquetatge i fitxes de seguretat Tema 7: Productes fitosanitaris il·legals: identificació i riscos

MAQUINÀRIA, EINES I EQUIPS Tema 2: Mètodes de control de plagues malalties i males herbes Tema 12: Transport, emmagatzematge, manipulació dels PF’s 

ASPECTES NORMATIUS Tema 9: Relació treball-salut: normativa sobre prevenció de riscos laborals. Tema 11:Mesures per reduir els riscos sobre la salut.

MAQUINÀRIA, EINES I QUIPS Tema 3: Tractaments i mètodes d’aplicació de PF’s Tema 4: Equips d’aplicació: descripció i funcionament Tema 5: Neteja, manteniment i inspecció periòdica dels equips d’aplicació de PF’s. Tema 5: Pràctiques d’aplicació.

Examen.

Metodologia

Les classes consistiran en l’explicació de la part teòrica per part del professorat i la
realització d’exercicis pràctics.
El professorat atendrà tots els dubtes que li plantegi l’alumnat.
L’alumne/a disposarà d’apunts i exercicis.

Durada

25 hores

Preu 

52 euros (es pagaran el primer dia de curs directament als docents de l’Escola Agrària d’Amposta amb targeta de crèdit)