Project Description

Criteris generals per a les activitats de lleure. Estiu 2020

Aquest és el document marc que conté els criteris generals per a l’organització d’activitats d’educació en el lleure d’aquest estiu en el context d’excepcionalitat derivat de la pandèmia de la COVID19.  
 
En aquest s’estableixen els requisits mínims imprescindibles per a poder realitzar les activitats amb caràcter general. Aquests requisits mínims s’hauran de complir amb tot rigor una vegada s’hagi autoritzat la posada en marxa de les activitats.