Project Description

Necessitats educatives especials a escoles bressol (formació en línia) 

 Descripció 

Amb aquesta formació es treballaran els aspectes més importants que determinen les necessitats educatives dels infants fins als 3 anys. Es donaran eines i recursos per detectar possibles casos, així com indicacions de serveis per fer possibles derivacions.

  Objectius

 • Conèixer els conceptes bàsics que configuren les necessitats educatives dels 0 als 3 anys.
 • Identificar els trets característics de cada una de les etapes evolutives.
 • Reconèixer els diferents factors de risc i senyals d’alerta que poden comportar unes necessitats educatives especials.
 • Distingir els diferents processos de derivació, segons les necessitats detectades.
 • Saber quins són els diferents serveis o entitats on es poden derivar els infants, si escau.

Continguts

Mòdul 1. Desenvolupament infantil i necessitats educatives especials

 • Desenvolupament evolutiu de l’infant del naixement fins als 3 anys, factors de risc i signes d’alerta.
 • L’educació especial, les necessitats educatives especials i l’escola inclusiva.

Mòdul 2. Infants amb necessitats educatives especials en la petita infància

 • Desenvolupament de l’infant i alteracions.
 • Infants amb alteracions en el desenvolupament motor.
 • Infants amb alteracions en el desenvolupament sensorial.
 • Infants amb alteracions en el desenvolupament cognitiu.
 • Infants amb alteracions en l’àrea de la comunicació i la relació.
 • Infants amb alteracions en el desenvolupament del llenguatge.

Mòdul 3. Derivacions i serveis especialitzats

 • Centres de desenvolupament infantil i atenció precoç (CDIAP).
 • Circuits de derivació.
 • Serveis especialitzats.

Mòdul 4. Intervenció en infants amb necessitats educatives especials a l’escola bressol

 • El paper de l’educador/a.
 • Orientacions segons les característiques de l’infant amb necessitats educatives especials.
 • Atenció a les famílies.
 • Eines i recursos per a la intervenció.

 Destinataris

S’adreça a totes aquelles persones que treballen amb infants i joves i a aquelles que vulguin adquirir coneixements sobre la temàtica (famílies…).

 Reconeixement i acreditació de la formació

La formació té una certificació pròpia de l’entitat formadora. A més a més, totes aquelles persones que siguin docents i que estiguin en actiu, la titulació està reconeguda pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

 Requisits

 • El curs combina la fonamentació teòrica com a marc referencial necessari per l’assoliment dels continguts i la posada en pràctica d’exercicis i dinàmiques per adquirir les habilitats i destreses requerides.
 • En tot moment es pretén que els coneixements que es transmetin i els aspectes que es treballin resultin significatius per als alumnes.

Avaluació

S’avalua el grau de participació, d’implicació pel treball ben fet i les responsabilitats que se’n deriven del treball.

 Durada i lloc

La formació és en modalitat aula virtual a través del Zoom i estarà distribuïda en 2 sessions de 5 hores.  

 Dates

Dies 6 i 7  de març.

Horari

De les 9 h fins a les 14 h.

Preu

33,28 €

 

 

 

INSCRIPCIONS TANCADES