Project Description

Monitors d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil

La formació està reconeguda per la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya i, un cop superat amb èxit tot el procés formatiu, dóna dret a obtenir el Diploma i el Carnet de monitor/a d’activitats de lleure infantil i juvenil.


 Dates

1a quinzena: del 1 fins al 15 de juliol de 2019. Santa Bàrbara.

2a quinzena: del 16 fins al 30 de juliol de 2019. Alcanar.


 

 Objectius

El curs de monitor/a et prepara per intervenir de manera educativa en activitats de lleure infantil i juvenil, capacitant-te per organitzar, dinamitzar i avaluar les activitats en el marc de la programació general d’una organització, per mitjà de l’aplicació de les tècniques específiques d’animació grupal, amb una incidència explícita en l’educació en valors i amb atenció a les mesures bàsiques de seguretat i prevenció de riscos.


Continguts – esquema

Etapa lectiva (150 hores)

Aquesta etapa inclou tres mòduls formatius amb una durada total de 150 hores.
Aquests s’avaluen per competències i per superar l’etapa cal obtenir la qualificació d’apte/a en cada un dels mòduls, i demostrar així la capacitat de l’alumne per desenvolupar les intervencions educatives corresponents.
Aquesta es demostrarà a partir de proves i exercicis avaluatius.
El model d’aprenentatge i la metodologia és amb sistema semipresencial i amb la següent distribució:

                                                                                                                                             Presencials              Distància                Total

  • M1 Activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil                                40 h                            20 h                     60 h
  • M2 Processos grupals i educatius en el lleure infanti i juvenil                20 h                            10 h                     30 h
  • M3 Tècniques i recursos d’animació en activitats de lleure                     40 h                            20 h                     60 h

Etapa pràctica i memòria (160 hores)

Aquesta etapa implica la realització de pràctiques professionals o de voluntariat, amb una durada de 160 h. Pots començar les pràctiques un cop cursats tots els mòduls menys un de l’etapa lectiva.
La recerca del centre corre a compte teu, tot i que comptaràs amb el recolzament del coordinador/a en cas de dificultat. Un cop finalitzades, s’avaluarà el desenvolupament de les competències mitjançant dos documents:
• El certificat de pràctiques que realitza el director/a de lleure titulat on es valora la idoneïtat de l’alumne en funció de l’actitud i les capacitats demostrades.
• La memòria de pràctiques que elabora l’alumne, el qual comptarà amb el suport i tutorització individualitzada per part del coordinador/a del curs.


Destinataris i requisits d’accés
Has de tenir els 18 anys fets quan iniciïs el curs. 


Durada i lloc

El curs s’impartirà al llarg de 15 dies, de dilluns a dissabte, als matins (sumant un total de 100 hores) a:

  • Les instal·lacions de l’Edifici de serveis socials de Santa Bàrbara
  • Alcanar

 Horari

De les 10 fins a les 14 h i de les 15 fins a les 19 h. El primer dia començarà a les 9 hores.

Preu

158,23 €

FES LA TEVA PRE-INSCRIPCIÓ!