Project Description

Monitors d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil

Inscriu-te del 13 fins al 31 de maig de 2019 (no has de fer la preinscripció)

La formació està reconeguda per la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya i, un cop superat amb èxit tot el procés formatiu, dóna dret a obtenir el Diploma i el Carnet de monitor/a d’activitats de lleure infantil i juvenil.


 Dates

1a quinzena: del 1 fins al 15* de juliol de 2019. Santa Bàrbara. PLACES EXHAURIDES

2a quinzena: del 16 fins al 29* de juliol de 2019. Alcanar. DARRERES PLACES. Si tens interès en realitzar aquesta formació, no t’has de preinscriure, has de contactar directament amb el Consell Comarcal del Montsià (977 704 371), Oficina Jove (977 707 500) o al PIJ del teu Ajuntament.


 

 Objectius

El curs de monitor/a et prepara per intervenir de manera educativa en activitats de lleure infantil i juvenil, capacitant-te per organitzar, dinamitzar i avaluar les activitats en el marc de la programació general d’una organització, per mitjà de l’aplicació de les tècniques específiques d’animació grupal, amb una incidència explícita en l’educació en valors i amb atenció a les mesures bàsiques de seguretat i prevenció de riscos.


Continguts – esquema

Etapa lectiva (150 hores)

Aquesta etapa inclou tres mòduls formatius amb una durada total de 150 hores.
Aquests s’avaluen per competències i per superar l’etapa cal obtenir la qualificació d’apte/a en cada un dels mòduls, i demostrar així la capacitat de l’alumne per desenvolupar les intervencions educatives corresponents.
Aquesta es demostrarà a partir de proves i exercicis avaluatius.
El model d’aprenentatge i la metodologia és amb sistema semipresencial i amb la següent distribució:

                                                                                                                                             Presencials              Distància                Total

  • M1 Activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil                                40 h                            20 h                     60 h
  • M2 Processos grupals i educatius en el lleure infanti i juvenil                20 h                            10 h                     30 h
  • M3 Tècniques i recursos d’animació en activitats de lleure                     40 h                            20 h                     60 h

Etapa pràctica i memòria (160 hores)

Aquesta etapa implica la realització de pràctiques professionals o de voluntariat, amb una durada de 160 h. Pots començar les pràctiques un cop cursats tots els mòduls menys un de l’etapa lectiva.
La recerca del centre corre a compte teu, tot i que comptaràs amb el recolzament del coordinador/a en cas de dificultat. Un cop finalitzades, s’avaluarà el desenvolupament de les competències mitjançant dos documents:
• El certificat de pràctiques que realitza el director/a de lleure titulat on es valora la idoneïtat de l’alumne en funció de l’actitud i les capacitats demostrades.
• La memòria de pràctiques que elabora l’alumne, el qual comptarà amb el suport i tutorització individualitzada per part del coordinador/a del curs.


Destinataris i requisits d’accés
Has de tenir els 18 anys fets quan iniciïs el curs. 


Durada i lloc

El curs s’impartirà al llarg de 15 dies, de dilluns a dissabte, als matins (sumant un total de 100 hores) a:

  • Les instal·lacions de l’Edifici de serveis socials de Santa Bàrbara
  • Alcanar

 Horari

De les 10 fins a les 14 h i de les 15 fins a les 19 h. El primer dia començarà a les 9 hores.

Preu

158,23 €

FES LA TEVA PRE-INSCRIPCIÓ!