Project Description

Aplicació dels sistemes alternatius i augmentatius de la comunicació (formació en línia, 10 hores)

 

 Descripció

Per a la majoria de persones, la comunicació diària és tan senzilla i eficaç que no ens aturem a pensar en ella quan parlem o interactuem amb altres persones. Moltes de les persones amb diversitat funcional presenten dificultats en la comunicació i llenguatge, amb les conseqüents limitacions en el seu desenvolupament i en les possibilitats de participació en tots els aspectes quotidians. Aquests en la gran majoria són persones usuàries de sistemes alternatius i augmentatius de la comunicació (SAAC). 

En aquesta formació es vol fer una primera aproximació a la comunicació alternativa i augmentativa (CAA) i els sistemes augmentatius i alternatius de la comunicació (SAAC). A banda, oferir alguns consells bàsics sobre diferents estratègies de comunicació, el coneixement de diferents eines i mètodes d’accés per establir comunicació amb altres persones que necessiten d’altres vies que no  només sigui la verbal.

En aquesta línia, es compartirà la importància de fer una bona implementació d’aquests sistemes i del treball conjunt amb les diferents persones implicades (persones usuàries, famílies, professionals com logopedes i altres persones més properes), per tal d’assegurar l’èxit del SAAC.

A més a més es buscaran espais de reflexió de com ens comuniquem nosaltres amb les persones usuàries de CAA amb l’accés a diferents tipus de recursos, suports i comunicadors.

 Objectius

 • Conèixer els continguts teòrics bàsics per poder entendre l’ús dels SAAC.
 • Conèixer alguns sistemes de símbols i el funcionament dels seus possibles suports.
 • Conèixer el paper de les diferents persones implicades en la implementació del SAAC.
 • Conèixer les estratègies de comunicació amb les persones usuàries del SAAC.
 • Conèixer els diferents recursos d’utilitat.

Continguts

 • Bloc 1.
  • Què és la Comunicació Alternativa i Augmentativa (CAA)?
  • Classificació del SAAC:
   • Amb suport
   • Sense suport
   • Quin contingut (tangible, imatge, pictograma…)
   • Tipus d’accés
  • Conèixer els beneficis de la CAA i el SAAC
  • Quines poden ser les persones usuàries del SAAC.
 • Bloc 2.
  • Tipus de símbols que es poden emprar.
  • Tipus d’ajudes tècniques per a la comunicació.
  • Ús teòric-pràctic dels suports
 • Bloc 3
  • Qui ha d’estar implicat en la implementació del SAAC?
  • Necessitat de la figura del facilitador.
  • El paper de la família i l’entorn més proper.
 • Bloc 4
  • Estratègies de comunicació amb persones usuàries del SAAC
 • Bloc 5
  • Entitats, associacions, fundacions i empreses que es dediquen al desenvolupament d’aplicacions.
  • Biblioteques de CAA i SAAC 

Persones destinatàries

S’adreça a totes aquelles persones que treballen amb infants i joves i a aquelles que vulguin adquirir coneixements sobre la temàtica (monitors/es de lleure, de menjador, personal de suport i altres educadors de l’àmbit escolar i de l’educació especial).

 Reconeixement i acreditació de la formació

La formació té una certificació pròpia de l’entitat formadora. A més a més, totes aquelles persones que siguin docents i que estiguin en actiu, la titulació està reconeguda pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Requisits

El curs combina la fonamentació teòrica com a marc referencial necessari per l’assoliment dels continguts i la posada en pràctica d’exercicis i dinàmiques per adquirir les habilitats i destreses requerides. En tot moment es pretén que els coneixements que es transmetin i els aspectes que es treballin resultin significatius per a l’alumnat.

Avaluació

Qüestionari amb preguntes de respostes múltiples. 

Durada i lloc

En línia 10 hores.

Dates

Dies 26 i 27 de març en format en línia 10 hores (connexió sincrònica).

Horari

Dissabte i diumenge: de 9 fins a 14 hores.

Preu i bonificacions

 • Preu fins a 10 hores: 20,00 €
 • Família monoparental o nombrosa*: 18,00 €
 • Discapacitat igual o superior al 33%*: 18,00 €
 • Situació d’atur de 6 mesos o més*: 17,00 € (El document per acreditar-ho es treure’s un certificat des de l’enllaç següent: aquí )

* S’haurà d’acreditar documentalment en cada cas.

*Les bonificacions no són acumulables.

 

 

Baixes i devolucions

Les baixes comunicades 15 dies abans de l’inici de la formació, sempre que es demostri que són degudes a una causa justificada, tindran el reintegrament del 50% de l’import abonat. La comunicació s’haurà de formalitzar mitjançant sol·licitud, la qual es podrà presentar telemàticament a través de la seu electrònica del Consell Comarcal del Montsià juntament amb la documentació justificativa. 

L’alumne no tindrà dret al reintegrament de l’import del curs quan aquesta baixa sigui comunicada en un termini inferior a 15 dies abans de l’inici de la formació.

Nota

Activitat reconeguda pel Departament d’Educació a través de l’ICE URV (codi 8000070021) amb una certificació de 10 hores.

http://xtec.gencat.cat/ca/formacio/info-general/cercador-activitats/

INSCRIPCIONS TANCADES